عصمت اولی الامر چگونه از آيه 59 سوره نساء ثابت ميشه ؟

116
عصمت اولی الامر چگونه از آيه 59 سوره نساء ثابت ميشه ؟
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده