• 28

    رئیسی خطاب به روسای بانک‌ها: اعتبارسنجی در دریافت وام را افزون کنید

    آیت الله رئیسی خطاب به روسای بانک‌ها: اعتبارسنجی در دریافت وام را افزون کنید، اینطور نباشد که کسی وام بگیرد و در جایی غیر از تولید مصرف کند و یا بدهی را تادیه نکند


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی