گفتگو با مهدی پاشازاده

126
مهدی پاشازاده سرمربی شاهین بوشهر در گفتگو با علیرضا هاشمی به تمام اتهامات چند روز اخیر پیرامون دوپینگ مصطفی ماهی پاسخ داد. پاشازاده گفت: خدا لعنت کند کسانی را که فقط دنبال سوء استفاده از این بچه ساده روستایی هستند.
mahtavoos
mahtavoos 17 دنبال کننده