کیف جادویی ورزشی با قابلیت تبدیل به ۵۰ وسیله ورزشی

171
یک مخترع موفق به ساخت یک کیف ورزشی با قابلیت تبدیل به پنجاه وسیله ورزشی شده است.
Milad Beiki
Milad Beiki 22 دنبال کننده