• 53

    جذابیت در جلسه دفاع پایان نامه (مهرداد حمصیان)

    به نظر شما یک موضوع علمی یا یک سخنرانی علمی میتونه جذابیت داشته باشه؟ در این مقاله نکات مهم در مورد جذابیت در جلسه دفاع پایان نامه رو خدمتتون بیان می کنیم.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی