گذاشتن استوری اینستاگرام در کامپیوتر

643
برای گذاشتن استوری در کامپیوتر و یا لپ تاب از طریق مرورگر وارد سایت اینستاگرام خواهیم شد

که بدون نیاز به نصب و اجرا یک برنامه دیگر در سیستم خود اقدام به انتشار استوری خواهیم کر
inboofficial
inboofficial 0 دنبال کننده