حمایتهای دولتی از کشاورزی مسلمانان چین در استان شینجیانگ

3
شرکت تعاونی محصولات کشاورزی «احمد» در شاچه کاشغر شین جیانگ با خرید تضمینی محصولات باغداران اطراف که عمدتاً از انواع بادام خاص و معروف در سراسر کشور است، هم به وضعیت اقتصادی آنان کمک میکند که نمونه موفق دیگری از فقرزدایی جمعیت منطقه و به ویژه کشاورزان است، هم محصولات کشاورزی ویژه منطقه را به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور میرساند. این شرکت محصول بادام منطقه را به یک «آجیل طلاساز» تبدیل کرده است.
mahdi zalzade
mahdi zalzade 0 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.