• 685

    تخریب سردر و تلویزیون سینمای اریکه ایرانیان توسط ماموران شهرداری

    رئیس سینما اریکه ایرانیان از تخریب سر در سینما و همچنین تلویزیون بزرگ شهری این سینما توسط ماموران شهرداری خبر داد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی