آیا ادعای سودآوری دانشجویان ما واقعی است؟

111
یکی از مشکلات دوره های مختلف آموزش بورس یا آموزش فارکس، عدم یا ناکارایی انتقال دانش به دانشجویان جهت تولید استراتژی معاملاتی است. این امر، در شرکت مهدسرمایه مورد توجه بوده و همواره تلاش می شود مهارت های عملی نیز انتقال پیدا کند. در این ویدئو، نمونه ای از استراتژی های معاملاتی طراحی شده توسط دانشجویان دوره کوچینگ مهد سرمایه را همراه با نتایج بک تست دقیق آن در ۱۵ سال گذشته بازار مشاهده کنید.