• 430

    دومین همایش ظرفیت‌های اصناف استان تهران برگزار شد

    اصناف یکی از ظرفیتهای اقتصاد ایران است که 18 درصد تولید ناخالص را برعهده دارند.به همین منظور دومین همایش ظرفیتهای اصناف استان تهران با حضور 350 بنگاه اقتصادی نمونه ایران برگزار شد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی