• 202

    تبدیل والتر وایت به هایزنبرگ

    سکانسی از سریال برکینگ بد که پروسه تبدیل یک معلم شیمی به تولید کننده و قاچاقچی مواد مخدر را نشان می دهد. مدرن سقف msc.co.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی