واردات دستگاه تک کله دوخت تشک

2
به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan
به کانال اینستا مابپیوندید:
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
سایت گلدوزان ایران:
www. goldozi.com
تلفن تماس جهت هماهنگی:
09153140037
05138849953
05138849952
با مدیریت: مجید ذوالفقاری
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.