دانلود نوحه ابلفضل ساقی طفلان حسین محمود کریمی

169
دانلود نوحه ابلفضل ساقی طفلان حسین محمود کریمی

https://bamiseda.ir/?p=18392

اباالفضل ساقی طفلان حسین

اباالفضل شیرین تر از جان حسین

‌هر كی گرفتاری داره ذكر اباالفضل می گیره

‌نداره هیچ راه چاره ‌ذكر اباالفضل میگیره

‌هر كسی یاری نداره ‌ذكر اباالفضل میگیره

هر كس شد مجنون او آخر به درد تنهایی میمیره