غر زدن ممنوع

419
بدترین کاری که می توانیم بکنیم این است که مدام غر بزنیم از زمین از زمان و از همه چیز شکوه و ناله کنیم.
ببینید این غر زدن چه عواقبی دارد؟
RaheNahan
RaheNahan 0 دنبال کننده