• 385

    غر زدن ممنوع

    بدترین کاری که می توانیم بکنیم این است که مدام غر بزنیم از زمین از زمان و از همه چیز شکوه و ناله کنیم. ببینید این غر زدن چه عواقبی دارد؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی