فرهاد مجیدی: هرکسی شرایط استقلال را نمی پذیرد، می تواند برود

2
قاسمی نژاد در لیست ما نیست
از بازیکنی خواهش نمی کنم که در تیم بماند
خودم شخصا لیست دادم و مذاکره کردم
شایعات و حرف و حدیث ها، انگیزه ام را بیشتر می کند
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده