علی هاشمی ریاضی نهم فصل احتمال و مجموعه

276
علی هاشمی مدرس ریاضی و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی است. ویدیوهای تدریس کامل ریاضی علی هاشمی و حل تمرین های کتاب درسی علی هاشمی را در سایت خانه ریاضی علی هاشمی دانلود کنید. آموزش آنلاین ریاضی نهم ریاضی دهم ریاضی یازدهم ریاضی دوازدهم ریاضی کنکور در سایت خانه ریاضی علی هاشمی
Ali Hashemi: Math Teacher
Instagram: Alihashemi_math
Telegram Chanel: @Freemath
Website: Alihashemi-math.com
Contact Number: +989127744389