سقف عرشه فولادي فروش مش و ميلگرد٩١٢١٥٠٥٦٥٠

1,394
رولفرمينگ هاي قديمي تر با اوجاجي كه فقط در بنديل وجود داشت قابل رويت بود در نسل جديد بدون كوچكترين موج و با دفترچه محاسبه مانع لرزش سقف و كاهش مصرف بتن مي گردد
Bayeriranian2
Bayeriranian2 0 دنبال کننده