شنای گروهی سیصد دلفین در سواحل کالیفرنیا

128
حدود ۳۰۰ دلفین با شنای جمعی در سواحل «دانا پوینت» در جنوب کالیفرنیا و با شنایی که بیشتر به شنای پروانه شبیه است، نمایشی کم‌نظیر را خلق کردند.
Milad Beiki
Milad Beiki 99 دنبال کننده