• 71

    توسعه گردشگری در منطقه یک تهران

    شهردار منطقه یک تهران: رویکرد شهرداری در این منطقه، سرمایه گذاری در بخش خدمات و گردشگری است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی