کتاب علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه

313
کتاب علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه دکتر داوری می تواند به وضوحِ مباحث جاری در ایران، پیرامون علوم انسانی، کمک کنند. برای خرید کتاب میتوانید به روزآهنگ مراجعه کنید. https://roozahang.com/Product/Book/99410/
olomensani
olomensani 0 دنبال کننده