آموزش لینوکس (LPIC1 101)

182
سر فصل دوره

سرفصل های دوره آموزشی LPIC 1 -101

پارت 1 : معرفی دوره آموزشی

بخش اول : آشنایی با معماری سیستم

پارت 2 : تشخیص و پیکربندی سخت افزارها

پارت 3 : فرآیند بوت یا راه اندازی سیستم

پارت 4 : بررسی مفاهیم Runlevel ها (تغییر سطوح اجرایی ,خاموش کردن و راه اندازی مجدد سیستم)

بخش دوم : مفاهیم نصب سیستم عامل و نرم افزارها

پارت 5 : طراحی ساختار هارد دیسک

پارت 6 : نصب و پیکربندی Boot manager

کانفیگ grub legacy
تنظیمات grub2

پارت 7 : مدیریت لایبری های اشتراکی

دستور ldd و ldconfig
متغییر محیطی LD_LIBRARY_PATH

پارت 8 : نصب وحذف بسته های نرم افزاری درتوزیع های مبتنی بر دبیان

دستور apt-get
دستور dpkg

پارت 9 : نصب وحذف بسته های نرم افزاری درتوزیع های مبتنی بر centos و Red Hat

دستور YUM
دستور RPM

بخش سوم : دستورات مطرح در گنو و لینوکس

پارت 10 : آشنایی و کار با خط فرمان

پارت 11 : پردازش جریان های متنی با استفاده از فیلترها

پارت 12 : مدیریت فایل ها

پارت 13 : استفاده از stream ها, pipe ها و redirect ها

پارت 14 : ایجاد کردن , مانیتور کردن واز بین بردن پروسه ها

درک کامل مفهوم process

پارت 15 : تغییر اولویت اجرای پروسه ها در cpu

پارت 16 : جستجو درفایل های متنی با استفاده از Regular Expression

پارت 17 : ویرایش فایل ها با استفاده از ادیتور vi

بخش چهارم : دستگاهها , ساختار و استاندارد سلسه مراتبی فایلها

پارت 18 : ایجاد پارتیشن و فایل های سیستمی

پارت 19 : کنترل سلامت فایل سیستم ها

پارت 20 : mount و unmount کردن فایل سیستم ها

پارت 21 : مدیریت ظرفیت فضای دیسک

پارت 22 : مدیریت سطوح دسترسی و مجوزهای کاربران در لینوکس

پارت 23 : ایجاد و تغییر لینک های سخت و symbolic لینک ها

پارت 24 : یافتن و قراردادن فایل ها در جایگاه صحیح
rashvandmousa
rashvandmousa 0 دنبال کننده