دوره آموزشی لینوکس 304 Linux LPIC-3 به زبان فارسی (Virtualization & HA)

205
سر فصل دوره

دوره آموزشی Virtualization & HA

پارت اول : معرفی دوره آموزشی

بخش اول : Citrix XenServer

پارت دوم : نصب و راه اندازی Citrix XenServer

پارت سوم : نصب و راه اندازی XenCenter

پارت چهارم : نحوه ساخت ماشین مجازی در XenServer

پارت پنجم : آموزش ایجاد و راه اندازی Storage Repository

پارت ششم : نحوه ایجاد Virtual Machin در XenServer

پارت هفتم : ایجاد Template از ماشین مجازی در XenServer

نحوه استفاده از Template
نحوه Backup گرفتن از Template

پارت هشتم : Ensuring Availability

Resource pools
XenMotion
Storage XenMotion
High Availability (HA)

XenServer پارت نهم : بحث مانیتورینگ در

KVM بخش دوم :

پارت دهم : نصب و راه اندازی kvm

نحوه ایجاد یک ماشین مجازی در KVM

پارت یازدهم : مدیریت Virtual Machin ها در KVM

پارت دوازدهم : تنظیمات شبکه در KVM

پارت سیزدهم : نحوه ایجاد Storage در KVM

نحوه راه اندازی و پیکربندی Interface در KVM

پارت چهاردهم : نحوه اضافه کردن یک Virtual disk و Network interface به VM در KVM
rashvandmousa
rashvandmousa 0 دنبال کننده