آيا جايز است که ما دنبال فهم فلسفه احکام باشيم ؟ مثلا چرا رقص و شنيدن آهنگ حرام اشکال دارد ؟

131
آيا جايز است که ما دنبال فهم فلسفه احکام باشيم ؟ مثلا چرا رقص و شنيدن آهنگ حرام اشکال دارد ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده