• 537

    پلاسما ازن تراپی

    پلاسما ازن تراپی چیست؟ در این شیوه به کمک یک سیستم نوین و پیشرفته و بدون نیاز به هیچ نوع تزریقی ، اکسیژن دو ظرفیتی داخل بافت تبدیل به پلاسمای ازن می شود. ازن ناپایدار است و ظرف مدت هشت دقیقه به اکسیژن دو ظرفیتی تبدیل می شود. در این تبدیل حدود ۶۸ کیلو کالری انرژی آزاد می شود. با آزاد شدن انرژی و تاثیر بر غشای گویچه های سفید ، ترشح سایتوکینها و اینترلوکین تحریک می شود و به دنبال آن زنجیره ای از تغییرات مثبت در کل سیستم ایمنی آغاز می شود. از دیگر اثرات ازن بر بافت افزایش جذب اکسیژن توسط سلول ها می باشد و اینکار با فعال کردن آنزیم DPG حاصل می شود. در کمبود این آنزیم سلول ها کم اکسیژن می شوند (همانند بیماری دیابت) عملکرد دیگر ازن گردش بهتر خون و خون رسانی است که پایه اصلی حیات و درمان و ترمیم بافتی می باشد. امروزه ازن در درمان زخم های مقاوم به درمان ، سوختگی ها ، کنترل و درمان انواع درد و … تواناییهای فوق العاده خود را نشان داده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی