• 61

    آيا خداوند در دنيا تر و خشک را با هم می سوزاند ؟ چرا مومنين فقير هستند اما فساق ثروتمند ؟

    آيا خداوند در دنيا تر و خشک را با هم می سوزاند ؟ چرا مومنين فقير هستند اما فساق ثروتمند ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی