افزایش جریان آب در رودخانه های حاشیه کرخه

23
در پی اقدامات صورت گرفته جریان آب در رودخانه‌های حاشیه کرخه، از سوسنگرد و بستان تا هویزه و هور افزایش یافت.
Milad Beiki
Milad Beiki 79 دنبال کننده