• 147

    انکار دست چپ داشتن خداوند توسط علمای اهل سنت

    انکار دست چپ داشتن خداوند توسط علمای اهل سنت

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی