آینده بورس در نیمه دوم سال 1399 (تحلیل در 22 شهریور 99)

154
در این ویدیو سید حمیدرضا عظیمی از وضعیت بازار سرمایه در ادامه سال 1399 می گوید.