یک حرکت انقلابی برای استخدام افراد که فقط به تهران محدود نیست

178
محسن حکمتی داوطلب آزمون: یک پل ارتباطی خیلی قوی بین کارجو و کارفرما توسط شرکت شما ایجاد شده که نه فقط در تهران بلکه در تمام شهرهای ایران برقرار است. گفتنی است که فرآیند معرفی داوطلبان شایسته و دارای صلاحیت همچنان ادامه دارد.
inre_ir
inre_ir 0 دنبال کننده