معرفی برنامه طنز استاد استادان

270
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و آگاهی بخشی. این برنامه با حمایت ها و انتقادات شما عزیزان استمرار خواهد داشت.
گوش کن، طنزِ استادِ استادان را
نیک نِگر که نکته‌ دارد جان را