دانلود فیلم " سیاحت غرب 2 " | سرنوشت انسان بعد از مرگ

6,644
"سیاحت غرب یا سرنوشت ارواح پس از مرگ " , کتابی اثر آقا نجفی قوچانی است.

کتاب ماجرای پس از مرگ و عالم برزخ را به صورت داستانی روایت می کند. آقا نجفی قوچانی داستان را بر اساس احادیث رسیده از امامان شیعه دربارهٔ عالم برزخ شکل داده است.