• 182

    تیر اندازی هوایی با فشنگ جنگی در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات

    تیر اندازی هوایی با فشنگ جنگی در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات را در ویدئو زیر مشاهده کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی