فیلم رضایتمندی سرکار خانم ماه سلطان ایرانی دوست بیمار روکش دندان

178
فیلم رضایتمندی سرکار خانم ماه سلطان ایرانی دوست بیمار روکش دندان

فیلم رضایتمندی سرکار خانم ماه سلطان ایرانی دوست بیمار روکش دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای روکش دندان خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و این درمان برایشان انجام شد.
https://drsojodi.com/Dental-implants-cost
[ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com)
دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - روکش دندان - ایمپلنت