چرا باید برای پیج اینستاگراممان هزینه کنیم؟

6
توی اینستاگرام پیج کاری دارید؟

پس باید براش هزینه کنید!

روزهایی که اینترنت به این صورت در دسترس همه نبود رو بخاطر میارید؟

اون روزهایی که اکثرا نسبت به فضای اینترنتی بی اعتماد بودنو خریدهای اینترنتی رو کلاه برداری میدونستن!
اون موقع همه ترجیح میدادن حضوری برن خرید و یا علاقه ی زیادی داشتن که از مش حسن سر کوچه خرید کنن.
منبع: https://b2n.ir/a01710