اگر مجلس فعلی به وظایف نظارتی خود در حوزه اقتصاد عمل میکرد، وضع اقتصاد ما مثل امروز نبود!

273
IMN-ir
IMN-ir 1 دنبال‌ کننده
اگر مجلس فعلی به وظایف نظارتی خود در حوزه اقتصاد عمل میکرد، وضع اقتصاد ما مثل امروز نبود!
3 سال پیش
IMN-ir
IMN-ir 1 دنبال کننده