• 200

    اگر مجلس فعلی به وظایف نظارتی خود در حوزه اقتصاد عمل میکرد، وضع اقتصاد ما مثل امروز نبود!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی