• 87

    تفاوت بین cant و mustn't

    تفاوت بین cant و mustn't یکی از نکاتی است که نیاز است زبان آموزان با آن آشنایی داشته باشند.اگر در جمله قصد دارید بگید ممکن نیست نباید از mustn't استفاده کنید و به جای آن باید can't را به کار ببرید.با گوش دادن به مثال گفته شده در ویدئو بهتر با تفاوت این دو کلمه آشنا می شوید. یادگیری زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی