جلسه 120 فیزیک یازدهم - توان الکتریکی 6 و تست تجربی خارج 96 - مدرس محمد پوررضا

211
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "توان الکتریکی 6 و تست تجربی خارج 96" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده