نگاهی بر ناانسانی ها

352
کتاب نا انسانی اثر لیوتار است و توسط انتشارات مولی منتشر شده است .
برای خرید آنلاین کتاب، مشاهده فهرست آثار نویسنده و کتابهای مرتبط با کتاب ناانسانی کلیک کنید :
https://roozahang.com/Product/Book/17075/
mola.pub
mola.pub 0 دنبال کننده