آموزش بوکس در ساعات ظهر برای کسبه محترم شهر کرج

449
♦️قابل توجه کسبه و بازاریان علاقه مند به ورزش بوکس در کرج

پیرو تماسهای تلفنی تعدادی از دوستان مبنی بر اینکه همه روزه از ساعت ۱۹ به بعد به علت مشتری مداری امکان تمرین در ساعات موجود باشگاه را ندارند لذا جهت رفاه حال این عزیزان سانس ویژه ای در مجتمع ورزشی هفت تیر کرج از مورخ دهم آذر ماه سال جاری افتتاح میگردد :
نشانی: کرج حدفاصل چهارراه هفت تیر و چهارراه کارخانه قند کوچه اعتصامی
زمان : روزهای فرد ساعت