ارابه پاییز

51
شعر: نزار قبانی
صدا: حسین محبی
Lyrics: Nizar Qabbani
Vocal: Hossein Mohebbi
hosseinmohebbi
hosseinmohebbi 0 دنبال کننده