راهنمای آغاز کار با Sarv CRM

418
محتوای ویدیو:
– تعریف مفاهیم ارتباط با مشتری در نرم افزار CRM
– نحوه ی شروع به استفاده از نرم افزار CRM
https://sarvcrm.com
SarvCRM
SarvCRM 0 دنبال کننده