آشنایی با عملگرد شیر برقی هیدرولیک | هیدرلیک نادری

0
شیر برقی هیدرولیک یک شیر اتومات الکتریکی است که جریان یک سیال مانند آب یا روغن را کنترل می‌کند. در واقع این شیر بصورت اتومات جریان سیال را قطع و وصل می‌کند.
https://hydkala.com/product-category/valve/hydraulic-solenoid-valve/
هیدکالا
هیدکالا 0 دنبال کننده