آشنايي با تشنج ميوكلونوس

925
میوکلونوس در واقع یک علامت و نشانه از بیماری هایی است که مغز و نخاع را تحت تاثیر قرار می دهد.
به عنوان مثال، این یک علامت رایج در صرع است. میوکلونوس همچنین می تواند به علت تومور مغزی، آسیب های سر و نخاعی و سکته مغزی باشد. علل دیگر شامل عفونت، نارسایی کلیه یا کبد، بیماری تجمع چربی، کمبود اکسیژن در مغز و مسمومیت با مواد شیمیایی و مواد مخدر است.

اینکه چگونه این شرایط باعث میوکلونوس می شود، به طور دقیق و کامل شناخته نشده. بخشی از مغز کنترل عضلات در سراسر بدن را در دست می گیرد، بنابراین میوکلونوس ممکن است به سطوح شیمیایی غیر طبیعی در مغز مرتبط باشد.