فیلم فصل چهارم ریاضی یازدهم تجربی

341
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل چهارم ریاضی یازدهم تجربی آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی یازدهم تجربی در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده