استفاده از "dead" قبل از صفات...

103
اشنایی با نحوه ی به کارگیری این کلمه و معناهای مختلفی که در جمله های متفاوت می دهد
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده