آشنایی با Indirect questions و چگونگی ساخت آنها

120
در این قسمت سراغ یک نکته ی گرامری مهم میریم
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده