موجودی عجیب الخلقه

16
خلیل علیزاده با کلیپ های نجوم-فیزیک در اینستاگرام دنبال نمائید.
@phykhalil
@phykhalil