داغترین‌ها: #انتخابات

انگلیسی صحبت کردن محمود احمدی نژاد

193
با هم در این ویدیو با سبک انگلیسی صحبت کردن محمود احمدی نژاد آشنا می شویم

آدرس سایت گروه آموزشی نوین تن https://englishbynovintan.ir/

آدرس صفحه اینستاگرام گروه https://instagram.com/englishbynovintan