انگلیسی صحبت کردن محمود احمدی نژاد

194
با هم در این ویدیو با سبک انگلیسی صحبت کردن محمود احمدی نژاد آشنا می شویم

آدرس سایت گروه آموزشی نوین تن https://englishbynovintan.ir/

آدرس صفحه اینستاگرام گروه https://instagram.com/englishbynovintan