حروف ربط دو بخشی در زبان آلمانی - قسمت اول

20
در این ویدئو به آموزش انواع حروف ربط دو بخشی در زبان آلمانی می پردازیم.

برای آموزش زبان آلمانی می توانید در کلاس های آنلاین فرالن شرکت کنید
https://feralan.com/german/

در کنار مشاهده این ویدئو، پست جامع حروف ربط آلمانی را هم در سایت فرالن ببینید
https://feralan.com/conjunctions-in-german/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.