• 283

    آموزش حسابداری رایگان - یک نکته مهم در مورد تحریر دفاتر

    یکی از نکات مهم در تحریر دفاتر قانونی جمع ستون ها و انتقال آن به به صفحات دیگر می باشد که در این کلیپ به تفصیل در مورد آن تشکیل شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی